INVITATION
Kathina Robe-offering Ceremony

Buu Mon Buddhist Temple cordially invites you to Kathina Robe-Offering Ceremony on Sunday, November 10, 2013 from 10:00 AM to 01:00 PM. Everyone is welcome.  

THƯ MỜI
Ðại Lễ Dâng Y (Cà-Sa) Kathina 

Kathina -một từ Pàli, âm tiếng Việt là Ca-Thi-Na- vốn có nghĩa là khung dệt vải hoặc khung căng những tấm y vàng được may xong để cúng dường đến chư Tăng sau ba tháng nhập hạ tu dưỡng tinh thần, phục vụ chúng sanh. Nghĩa phái sinh khác của thuật ngữ Kathina là sự kết cấu vững chắc, dụng ý rằng lễ Kathina mang lại quả báo lợi ích bền vững, lâu dài cho người cúng dường và người thọ lãnh.
Dâng y (Cà Sa) Kathina từ lâu trở thành hội lễ gieo trồng phước thiện trong truyền thống Phật giáo Chính Thống. Năm nay, Chùa Bửu Môn long trọng cử hành Ðại Lễ Dâng Y Kathina vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng 11, năm 2013, bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
Kính mời quý Phât Tử, Ðồng Hương về Chùa Bửu Môn tham dự Ðại Lễ. Mong rằng niềm tin thiện pháp và nếp sống trí tuệ trợ duyên quý vị sống đời phúc lạc.                                                                                                                  Trân trọng kính mời,
                                                                                            Tỳ kheo Trí Quảng, 
Trụ trì
     
CHƯƠNG TRÌNH ÐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA             
10:30 AM  - Cúng dường trai tăng                                               
10:45 AM  - Phật Tử rước y bát  nhiễu Phật ba vòng
11:00 AM  - Chư Tăng quang lâm Chánh Ðiện
                  -  Thời Kinh Cầu Nguyện
                  -  Lễ truyền thọ Quy Giới
                  -  Nghi thức Dâng Y và Tăng sự Thọ Y
                  -  Chư Tăng thuyết Pháp và Ban ÐạoTừ
                  -  Cúng dường tứ sự đến chư Tôn Ðức Tăng Già
                  -  Thời Kinh chúc phúc và hồi hướng công đức
01:00 PM  - Phật tử dùng cơm thân mật
INVITATION: 
2019 
VESAK - BUDDHA DAY CELEBRATION 
& THE 22th ANNUAL GARDEN FESTIVAL

2019 Vesak Invitation

CHƯƠNG TRÌNH GIAO THỪA 
ĐÓN XUÂN
K
Ỷ HỢI 2019 

 

THƯ XUÂN KỶ HỢI 2019 


 
 

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT 2019
 

CHƯƠNG TRÌNH GIAO THỪA ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT 2018THƯ XUÂN MÂU TUT 2018LỊCH TRÌNH SINH HOẠT 2018

2018 TẾT FESTIVAL
VĂN NGHỆ TẤT NIÊN - Mừng Xuân Mậu Tuất 
THƯ MỜI ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 2017 
INVITATION TO KATHINA 2017


2017_Kathina_Invitation
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 2017 
PROGRAM of ROBE-OFFERING CEREMONY 

2017_Kathina_Program
 
 

TẾT TRUNG THU 2017
MID-AUTUMN FESTIVAL 

 
2017_Trung Thu_Program
 
 


LỄ BÁO HIẾU: PARENTS' DAY 2017
THƯ MỜI-INVITATIONLỄ BÁO HIẾU: PARENTS' DAY 2017
CHƯƠNG TRÌNH-PROGRAM 
INVITATION:
2017 
VESAK - BUDDHA DAY CELEBRATION 
& THE 19th ANNUAL GARDEN FESTIVAL
 
  


THƯ XUÂN ĐINH DU

2017_Thu Xuan Dinh Dau


2016 TẾT FESTIVAL
KẾT QUẢ XỔ SỐ CÔNG ĐỨC - Mừng Xuân Đinh Dậu


2017 TẾT FESTIVAL
VĂN NGHỆ TẤT NIÊN - Mừng Xuân Đinh Dậu

2017_Poster Van Nghe Tat Nien


THƯ MỜI ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 2016 
INVITATION TO KATHINA 2016


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 2016
PROGRAM of ROBE-OFFERING CEREMONY 
2016 Kathina Program


TẾT TRUNG THU 2016
MID-AUTUMN FESTIVAL 

2016 Tet TRUNG THU

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG VIỆT
Niên Khoá 2016-2017
2016-2017 LOP TIENG VIET THONG BAO

LỄ BÁO HIẾU: PARENTS' DAY 2016
VĂN NGHỆ 

2016 VULAN VAN NGHE

LỄ BÁO HIẾU: PARENTS' DAY 2016
THƯ MỜI-INVITATION
2016 VU LAN INVITATION

LỄ BÁO HIẾU: PARENTS' DAY 2016
CHƯƠNG TRÌNH-PROGRAM
2016 Vu Lan Program

VESAK: BUDDHA DAY CELEBRATION 2016
& THE 18th ANNUAL GARDEN FESTIVAL


2016_Vesak & Garden Festival


INVITATION: 2016 VESAK - BUDDHA DAY CELEBRATION 
& THE 18th ANNUAL GARDEN FESTIVAL


2016_Vesak & Garden Festival_Invitation


INVITATION: 2016 LUNAR NEW YEAR CELEBRATION
CHƯƠNG TRÌNH GIAO THỪA ĐÓN XUÂN BÍNH THÂN

Chuong Trinh Giao Thua_2016

THƯ XUÂN BÍNH THÂN 2016

Thu Xuan_2016
2016 TẾT FESTIVAL
KẾT QUẢ XỔ SỐ CÔNG ĐỨC - Mừng Xuân Bính Thân
Ket Qua Xo So Cong Duc_2016

2016 TẾT FESTIVAL
VĂN NGHỆ TẤT NIÊN - Mừng Xuân Bính Thân

Van Nghe Tat Nien_2016 
 
 


CHƯƠNG TRÌNH GIAO THỪA ĐÓN XUÂN KỶ HỢI 2019  
 

THƯ XUÂN KỶ HỢI 2019 
 

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT 2018
 
  
Buu Mon Buddhist Association
Buu Mon Buddhist Temple
2701 Procter Str., Port Arthor., TX-77640
Cell: 409-889-5157; Tel: (409)-982-9319; Fax: (409) 985-3749
Email: cbmtemple@yahoo.com